Aktualności

KOMUNIKAT

Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi przez PLK Zarząd Klubu zobowiązany został do wyznaczenia specjalnych stref, w których mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby uprawnione!!
➡️ W związku z powyższym na starą trybunę będzie można wejść tylko i wyłącznie wejściem górnym – dolne wejście będzie zamknięte 🚷
➡️ Dodatkowo otwarte zostanie wejście od ul. Łużyckiej.
➡️ ⚠️Wprowadza się również całkowity zakaz wejścia 🚷 na parkiet, zatem nie będzie możliwości przechodzenia między starą a nową trybuną poprzez boisko!!!