Podziękowania dla Rafała BIGUSA i Arkadiusza SOCZEWSKIEGO