Klub Kibica

Stowarzyszenie “Pierwsza Brygada – Spójnia Stargard” zrzesza najwierniejszych fanów Klubu Koszykarskiego Spójni Stargard Sportowa S. A. Stowarzyszenia nasze powstało w oparciu o mocne tradycje koszykarskie, które były rozwijane wraz z rozpoczęciem działalności klubu w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku do dnia dzisiejszego.
 
Podstawowym celem stowarzyszenia jest podtrzymanie tych tradycji przy lojalnej współpracy z klubem koszykarskim Spójnia Stargard S.A. w celu promowania na arenie krajowej i międzynarodowej dyscypliny sportowej zrzeszającej sekcję koszykówki oraz sekcję siatkówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Klubu Sportowego Spójni Stargard oraz przede wszystkim przyjazne dla obu dyscyplin nasze miasto Stargard. Główną ideą naszego stowarzyszenia jest propagowanie obu dyscyplin sportowych na zasadach „fair play”. Ponadto stowarzyszenie powstało w celu scalenia całego środowiska koszykarskiego w naszym mieście, które poprzez ukochany nasz Klub zaistniało w historii naszego miasta. Wraz z rozpoczęciem działalności naszego stowarzyszenia pragniemy brać czynny udział w sukcesie jakim niewątpliwie jest awans naszego Klubu do Polskiej Ligi Koszykówki oraz udzielać wsparcia poprzez czynny doping naszym koszykarzom i godnie reprezentować barwy naszego klubu. Wszystkich chętnych zapraszamy do czynnego udziału w realizacji naszych celów.