Nasi młodzi zawodnicy awansowali do fazy strefowej!