Sponsor strategiczny

Polska Grupa Energetyczna

Struktura organizacyjna

Rada Nazdorcza

Daniel Ziemięcki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Gutowski – Zastępca Przewodniczącego
Mirosława Szymańska

Zarząd

Paweł Ksiądz – Prezes Zarządu

Pion sportowy

Piotr Biernikowicz – General Manager
Michał Trypuć – koordynator Akademii Koszykówki

Kadra szkoleniowa

Sebastian Machowski
Maciej Raczyński
Konrad Koziorowicz
Tomasz Chmielewski
Wiesław Dubij
Wiktor Grudziński
Arkadiusz Kłyszejko
Mieczysław Major
Przemysław Mardosiewicz
Andrzej Molenda
Sławomir Pankiewicz
Tomasz Szymczak
Grzegorz Śpiewak
Michał Trypuć
Sylwester Wieczorkiewicz

Pion orgniazacyjny

Katarzyna Piątek – kierownik Klubu
Renata Korżak – główna księgowa
Łukasz Rozesłański – doradca prawny

Pion komunikacji, promocji i marketingu

Jakub Konieczka – dyrektor ds. marketingu
Krzysztof Koziorowicz – dyrektor ds. kontaktów i pozyskiwania środków
Paweł Laskowski – shop manager

Pion hotelowy

Magdalena Wyrwicz – manager ds. hotelu, HR

Wspierają nas:

Skip to content