Tag:

Walne Zebranie
29
paź
2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS SPÓJNIA Stargard – 2015r.

W dniu 27 października 2015 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu 102 odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Klubu Sportowego “SPÓJNIA” Stargard. W zebraniu uczestniczyło 47 członków Klubu. Podczas obrad m.in. Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje Sprawozdanie i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi KS “SPÓJNIA”. Członkowie głosowali również nad zmianami w Statucie Klubu i...
Read More