Walne zebranie członków KS Spójnia

Zarząd KS Spójnia Stargard informuje, że zgodnie z § 21 Statutu w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Hotelu 104 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KS Spójnia Stargard.

Planowany porządek zebrania

1. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2016 rok
2. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2017 rok
3. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu KS Spójnia Stargard
4.Dyskusja i wolne wnioski

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie następny termin Walnego Zebrania Członków ustala się na dzień 29 maja 2018 godz. 18.30

Wspierają nas:

Skip to content