Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS SPÓJNIA Stargard – 2015r.

W dniu 27 października 2015 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu 102 odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Klubu Sportowego “SPÓJNIA” Stargard.
W zebraniu uczestniczyło 47 członków Klubu. Podczas obrad m.in. Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje Sprawozdanie i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi KS “SPÓJNIA”. Członkowie głosowali również nad zmianami w Statucie Klubu i powołaniem w Klubie KS Spójnia sekcji piłki siatkowej.
Głównym celem Walnego Zebrania był wybór przez członków Klubu nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
W sprawie wyboru Członków Zarządu KS „Spójnia” uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i jednogłośnie zostały wybrane następujące osoby:
1. Tadeusz Gutowski – Prezes
2. Wiktor Grudziński – Vice Prezes do spraw sportowych koszykówki
3. Aleksander Król - Vice Prezes do spraw sportowych piłki siatkowej
4. Tomasz Wiśniewski - Vice Prezes do spraw organizacyjnych
5. Adam Ładniak - Sekretarz
6. Damian Pawlak - Skarbnik
7. Bogdan Dąbrowski - Członek
8. Mariusz Szymański - Członek
W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej KS „Spójnia” uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i jednogłośnie zostały wybrane następujące osoby:
1. Jan Stolarczyk - Przewodniczący
2. Edward Zblewski - Sekretarz
3. Jerzy Łaszkiewicz - Członek
W sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego KS „Spójnia” uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i jednogłośnie zostały wybrane następujące osoby:
1. Julia Jurczyk - Przewodnicząca
2. Mieczysław Major - Sekretarz
3. Tomasz Chmielewski - Członek
4. Jan Woźniak - Członek
5. Bogdan Dębicki - Członek

Wspierają nas:

Skip to content