ZARZĄD

Zarząd Sportowej Spółki Akcyjnej

 
  • Paweł Ksiądz (prezes)
  • Tadeusz Gutowski (wiceprezes)

Rada Nadzorcza Sportowej Spółki Akcyjnej

  • Daniel Ziemięcki (przewodniczący)
  • Zbigniew Hering (wiceprzewodniczący)
  • Mirosława Szymańska (sekretarz)

SPÓJNIA STARGARD Sportowa Spółka Akcyjna
73-110 Stargard, ul Pierwszej Brygady 1
Tel. 513153046 www.spojniastargard.com biuro@spojniastargard.com
NIP: 854 -24 -24-189 Regon: 381007225
KRS: 0000743056 XIII Wydział Gospodarczy KRS w Szczecinie
Kapitał zakładowy: 100.000 zł, Kapitał wpłacony: 100.000 zł